עבודה

חלוץ

סדום, 1949

נגטיב: 9216
החל מ 59.00 $

מתנדבים בהפסקת צהרים

קיבוץ מפלסים, 1949

נגטיב: 10574
החל מ 59.00 $

דייגים

אילת, 1951

נגטיב: 16350
החל מ 59.00 $

3 פריט(ים)

לעמוד